Links

Contact:

Intekenen-bk@tudelft.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom in BIS

Intekenen en uittekenen onderwijs

 Intekenen

Het intekenen voor onderwijs vindt twee maal per jaar plaats in vastgestelde periodes. De intekening is verplicht om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Elke student moet halverwege het tweede kwartaal aangeven welk onderwijs hij/zij het semester daarop zou willen volgen.

Intekenen voor onderwijs in het najaarssemester 2023-2024

Intekenperiode
De intekenperiode voor alle vakken/studio’s in de Bachelor en de Master loopt vanaf maandag 15 mei 9:00 uur t/m vrijdag 26 mei 23:59 uur

Intekening voor onderwijs verloopt via het intekensysteem BIS (Bouwkunde Inteken Systeem). Klik hier om doorgelinkt te worden naar het intekenprogramma. In het intekensysteem geef je jouw voorkeur aan voor het onderwijsprogramma dat je het aankomend semester wilt volgen. Wisselen van onderwijsprogramma na sluiting van het intekenprogramma is niet mogelijk!

Intekenen voor Mastervakken met beperkte capaciteit 

De meeste Master keuzevakken hebben een maximum aantal studenten dat kan deelnemen. Je kunt je alleen intekenen voor deze vakken, zolang het maximum aantal beschikbare plekken niet bereikt is. Wanneer het maximum bereikt is, zal je je voor een alternatief vak moeten intekenen. Het is dus belangrijk om, voordat je je gaat intekenen voor een vak waarvoor een maximum geldt, te bedenken welke alternatieve mogelijkheden jouw voorkeur hebben. Dan kun je je daar meteen voor intekenen.
Maak voor de planning van je keuzevakken gebruik van de studiegids. Hierin staan de voorlopige roostergegevens vermeld. https://studiegids.tudelft.nl

MSc1 en MSc3 Architecture studio (let op dit geldt alleen voor de Track Architecture)

Bij het intekenen in BIS selecteer je binnen de MSc1 of MSC3 Architectuur studio je eerste keuze. Daarna wordt gevraagd een tweede en derde keuze te selecteren. 
Onderwijs- & Studentenzaken gaat proberen studenten zoveel mogelijk op hun eerste of tweede keuze te plaatsen.
Als er  meer intekeningen zijn voor een MSC1 of MSC3 studio dan beschikbare plekken, zal Onderwijs en Studentenzaken door middel van loting bepalen welke studenten geplaatst worden in de betreffende MSC1 of MSC3 Studio.

Uiterlijk 19 juni 2023  zullen studenten bericht ontvangen voor welke studio ze geplaatst zijn.

Inloggen

  • Inloggen gaat met je NetID.
  • Als je niet ingeschreven staat als TU Delft student en toch onderwijs wilt volgen kan je een gastaccount aanmaken op de inlogpagina.

Uittekenen

Wanneer je tijdens of na de intekenperiode besluit om toch niet deel te nemen aan een vak waar je je voor hebt ingetekend, is het zeer belangrijk dat je je voor dit vak uittekent. Dit kan je zelf doen door in te loggen in BIS en in het menu 'uittekenen' te kiezen. Voor een goede organisatie van het onderwijs is het belangrijk dat het aantal inschrijvingen voor een vak overeenkomt met het aantal studenten dat ook daadwerkelijk gaat deelnemen aan het vak. Vergeet dus niet om je uit te tekenen wanneer je besluit om toch niet deel te nemen aan een vak en meld je ook af bij de coördinator van het vak. Let op:  

  • Als je je hebt ingetekend voor onderwijs, betekent dit niet dat je daarmee ook automatisch aangemeld bent voor het tentamen. Je moet je apart aanmelden voor tentamens via Osiris.  
  • Studenten kunnen zich NIET via Osiris intekenen of uittekenen voor onderwijs (de functiemogelijkheden 'Inschrijven/Uitschrijven' in Osiris zijn niet operationeel).

Voor vragen kun je mailen naar: Intekenen-bk@tudelft.nl.