Links

Contact:

Intekenen-bk@tudelft.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom in BIS

Dit is de website van het Bouwkunde Inteken Systeem (BIS). Lees onderstaande informatie eerst aandachtig door, voordat je verder gaat met het intekenproces.

Intekenen en uittekenen onderwijs

 Intekenen

Het intekenen voor onderwijs vindt twee maal per jaar plaats in vastgestelde periodes. De intekening is verplicht om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Elke student moet halverwege het tweede kwartaal aangeven welk onderwijs hij/zij het semester daarop zou willen volgen.

Eerstejaars studenten let op: je bent verplicht je in te tekenen voor het onderwijs van het voorjaarssemester om deel te kunnen nemen aan de vakken in dit semester (de intekening voor onderwijs staat los van de aanmelding bij de TU Delft via Studielink). Voor de aanvang van het onderwijs wordt gecontroleerd of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.  

Intekenen voor onderwijs in het voorjaarssemester 2021-2022

Voorintekenperiode voor MSc2 en 3 Architectuur studio

De voorintekenperiode voor MSC 2 en 3 voor de variant Architectuur Studio’s zal komen te vervallen.

Intekenperiode
De intekenperiode voor alle vakken/studio’s in de Bachelor en de Master loopt vanaf maandag 22 november 10:00 uur t/m maandag 6 december 23:59 uur

Intekening voor onderwijs verloopt via het intekensysteem BIS (Bouwkunde Inteken Systeem). Klik hier om doorgelinkt te worden naar het intekenprogramma. In het intekensysteem geef je jouw voorkeur aan voor het onderwijsprogramma dat je het aankomend semester wilt volgen. Wisselen van onderwijsprogramma na sluiting van het intekenprogramma is niet mogelijk!

Intekenen voor Mastervakken met beperkte capaciteit 

De meeste Master keuzevakken hebben een maximum aantal studenten dat kan deelnemen. Je kunt je alleen intekenen voor deze vakken, zolang het maximum aantal beschikbare plekken niet bereikt is. Wanneer het maximum bereikt is, zal je je voor een alternatief vak moeten intekenen. Het is dus belangrijk om, voordat je je gaat intekenen voor een vak waarvoor een maximum geldt, te bedenken welke alternatieve mogelijkheden jouw voorkeur hebben. Dan kun je je daar meteen voor intekenen.
Maak voor de planning van je keuzevakken gebruik van de studiegids. Hierin staan de voorlopige roostergegevens vermeld. https://studiegids.tudelft.nl


MSc2 en MSc3 Architecture studio (let op dit geldt alleen voor de variant Architecture)

Bij het intekenen in BIS selecteer je binnen de MSc2 Design Projects of MSC3 Architectuur studio je eerste keuze. Daarna wordt gevraagd een tweede en derde keuze te selecteren. 
Onderwijs- & Studentenzaken gaat proberen studenten zoveel mogelijk op hun eerste of tweede keuze te plaatsen.
Als er  meer intekeningen zijn voor een Design Project of MSC3 studio dan beschikbare plekken, zal Onderwijs en Studentenzaken door middel van loting bepalen welke studenten geplaatst worden in de betreffende Design Project of MSC3 Studio.

Als je geplaatst wordt in je 3e keuze zullen wij dit registeren. Je krijgt dan zo veel mogelijk voorrang bij de indeling tijdens een volgende intekenprocedure. Je zult ook gevraagd worden door Onderwijs en Studentenzaken of je op  een wachtlijst geplaatst wilt worden voor je eerste of tweede keuze. Indien er plaatsen vrijkomen zal er geloot worden met  de namen op deze wachtlijst.

Uiterlijk 15 december 2021 zullen studenten bericht ontvangen voor welk Project of Studio ze geplaatst zijn.

Kwartaal 3 (5EC) Keuzevakken Bouwtechnologie
Let op: Inschrijving voor deze cursussen (hieronder vermeld) is geen garantie voor deelname aan de cursussen.
Indien het aantal inschrijvingen voor onderstaande cursussen de capaciteit overschrijdt, zullen studenten van de richting Bouwtechnologie (BT) voorrang krijgen bij plaatsing, aangezien het een verplichte keuze is in hun studieprogramma.
Indien er aan het einde van de inschrijvingsperiode meer BT-studenten zijn ingeschreven voor een van de cursussen dan de capaciteit van die cursus, zal door loting worden beslist welke studenten in die cursus worden geplaatst.
Indien het aantal ingeschreven BT-studenten voor deze opleidingen kleiner is dan de capaciteit, maar er in totaal toch meer inschrijvingen dan beschikbare plaatsen zijn, worden de BT-studenten eerst geplaatst, de andere (niet-BT) studenten worden in volgorde van inschrijving op de beschikbare plaatsen geplaatst.

Als je niet geplaatst wordt voor een cursus, krijg je de mogelijkheid om te kiezen voor een andere beschikbare cursus om zo aan je studieprogramma te voldoen.


Studenten worden uiterlijk op 15 december 2021 op de hoogte gesteld van de keuzevakken waarvoor zij geplaatst zijn.

Course

AR0126 Bridge Design

AR0132 Zero Energy Design

AR0133 Technoledge Structural Design  

AR0134 Technoledge Façade Design

AR0137 Technoledge Climate Design

AR0138 Technoledge Design Informatics

AR0145 Circular Product Design


Uittekenen

Wanneer je tijdens of na de intekenperiode besluit om toch niet deel te nemen aan een vak waar je je voor hebt ingetekend, is het zeer belangrijk dat je je voor dit vak uittekent. Dit kan je zelf doen door in te loggen in BIS en in het menu 'uittekenen' te kiezen. Voor een goede organisatie van het onderwijs is het belangrijk dat het aantal inschrijvingen voor een vak overeenkomt met het aantal studenten dat ook daadwerkelijk gaat deelnemen aan het vak. Vergeet dus niet om je uit te tekenen wanneer je besluit om toch niet deel te nemen aan een vak en meld je ook af bij de coördinator van het vak. Let op:  

  • Als je je hebt ingetekend voor onderwijs, betekent dit niet dat je daarmee ook automatisch aangemeld bent voor het tentamen. Je moet je apart aanmelden voor tentamens via Osiris.  
  • Studenten kunnen zich NIET via Osiris intekenen of uittekenen voor onderwijs (de functiemogelijkheden 'Inschrijven/Uitschrijven' in Osiris zijn niet operationeel).

Inloggen

  • Inloggen gaat met je NetID.
  • Als je niet ingeschreven staat als TU Delft student en toch onderwijs wilt volgen kan je een gastaccount aanmaken op de inlogpagina.

Spreekuur

Op de volgende dagen zullen we een online spreekuur organiseren:

23, 24 en 25 november 2021 van 12:30 tot 13:30 uur
30 en 2 december 2021 van 12:30 tot 13:30 uur
Zoomlink https://tudelft.zoom.us/j/96988431573

Voor vragen kun je mailen naar: Intekenen-bk@tudelft.nl.