Links

Contact:

Intekenen-bk@tudelft.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom in BIS

Intekenen en uittekenen onderwijs

 Intekenen

Het intekenen voor onderwijs vindt twee maal per jaar plaats in vastgestelde periodes. De intekening is verplicht om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Elke student moet halverwege het tweede kwartaal aangeven welk onderwijs hij/zij het semester daarop zou willen volgen.

Eerstejaars studenten let op: je bent verplicht je in te tekenen voor het onderwijs van het voorjaarssemester om deel te kunnen nemen aan de vakken in dit semester (de intekening voor onderwijs staat los van de aanmelding bij de TU Delft via Studielink). Voor de aanvang van het onderwijs wordt gecontroleerd of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.  

Intekenen voor onderwijs in het voorjaarssemester 2022-2023

  • Selectieprocedure Explore Lab

MSc3 Explore Lab is only for students who have a strong fascination for a specific topic which is not dealt with in another MSc3/graduation studio. If you would like to participate in Explore Lab in the coming spring semester you have to do the following:

  • Check the info on Architecture Master tracks programme page about Explore Lab.
  • Enroll for Explore Lab from 7 November – 9 November 2022 in BIS.
  • Send an email to Explore Lab coordinator Roel van de Pas with a request to register for a date and time slot for an online selection interview.

You can only register for a selection interview after enrolling in BIS! The online selection interviews will take place on Thursday 17 November.

Intekenperiode
De intekenperiode voor alle vakken/studio’s in de Bachelor en de Master loopt vanaf maandag 28 november 10:00 uur t/m vrijdag 9 december 23:59 uur

Intekening voor onderwijs verloopt via het intekensysteem BIS (Bouwkunde Inteken Systeem). Klik hier om doorgelinkt te worden naar het intekenprogramma. In het intekensysteem geef je jouw voorkeur aan voor het onderwijsprogramma dat je het aankomend semester wilt volgen. Wisselen van onderwijsprogramma na sluiting van het intekenprogramma is niet mogelijk!

Intekenen voor Mastervakken met beperkte capaciteit 

De meeste Master keuzevakken hebben een maximum aantal studenten dat kan deelnemen. Je kunt je alleen intekenen voor deze vakken, zolang het maximum aantal beschikbare plekken niet bereikt is. Wanneer het maximum bereikt is, zal je je voor een alternatief vak moeten intekenen. Het is dus belangrijk om, voordat je je gaat intekenen voor een vak waarvoor een maximum geldt, te bedenken welke alternatieve mogelijkheden jouw voorkeur hebben. Dan kun je je daar meteen voor intekenen.
Maak voor de planning van je keuzevakken gebruik van de studiegids. Hierin staan de voorlopige roostergegevens vermeld. https://studiegids.tudelft.nl


MSc2 en MSc3 Architecture studio (let op dit geldt alleen voor de Track Architecture)

Bij het intekenen in BIS selecteer je binnen de MSc2 Design Projects of MSC3 Architectuur studio je eerste keuze. Daarna wordt gevraagd een tweede en derde keuze te selecteren. 
Onderwijs- & Studentenzaken gaat proberen studenten zoveel mogelijk op hun eerste of tweede keuze te plaatsen.
Als er  meer intekeningen zijn voor een Design Project of MSC3 studio dan beschikbare plekken, zal Onderwijs en Studentenzaken door middel van loting bepalen welke studenten geplaatst worden in de betreffende Design Project of MSC3 Studio.

Als je geplaatst wordt in je 3e keuze zullen wij dit registeren. Je krijgt dan zo veel mogelijk voorrang bij de indeling tijdens een volgende intekenprocedure. Je zult ook gevraagd worden door Onderwijs en Studentenzaken of je op  een wachtlijst geplaatst wilt worden voor je eerste of tweede keuze. Indien er plaatsen vrijkomen zal er geloot worden met  de namen op deze wachtlijst.

Uiterlijk 20 december 2022 zullen studenten bericht ontvangen voor welk Project of Studio ze geplaatst zijn.

Inschrijven voor keuzevakken Building Technology

Inschrijving voor keuzevakken van Building Technology garandeert geen deelname aan de cursussen.
Indien het aantal inschrijvingen voor onderstaande cursussen de capaciteit overschrijdt, krijgen studenten van de richting Bouwtechnologie (BT) voorrang bij de plaatsing, aangezien het een verplichte keuze is in hun studieprogramma.
Indien aan het einde van de inschrijvingsperiode voor een van de opleidingen meer BT-studenten zijn ingeschreven dan de capaciteit van die opleiding, wordt door loting bepaald welke studenten in de opleiding worden geplaatst.
Indien het aantal BT-studenten dat voor deze opleidingen is ingeschreven lager is dan de capaciteit, maar er in totaal toch meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen, worden de BT-studenten eerst geplaatst, de andere (niet BT) studenten worden op volgorde van inschrijving op de beschikbare plaatsen geplaatst.

Inloggen

  • Inloggen gaat met je NetID.
  • Als je niet ingeschreven staat als TU Delft student en toch onderwijs wilt volgen kan je een gastaccount aanmaken op de inlogpagina.

Uittekenen

Wanneer je tijdens of na de intekenperiode besluit om toch niet deel te nemen aan een vak waar je je voor hebt ingetekend, is het zeer belangrijk dat je je voor dit vak uittekent. Dit kan je zelf doen door in te loggen in BIS en in het menu 'uittekenen' te kiezen. Voor een goede organisatie van het onderwijs is het belangrijk dat het aantal inschrijvingen voor een vak overeenkomt met het aantal studenten dat ook daadwerkelijk gaat deelnemen aan het vak. Vergeet dus niet om je uit te tekenen wanneer je besluit om toch niet deel te nemen aan een vak en meld je ook af bij de coördinator van het vak. Let op:  

  • Als je je hebt ingetekend voor onderwijs, betekent dit niet dat je daarmee ook automatisch aangemeld bent voor het tentamen. Je moet je apart aanmelden voor tentamens via Osiris.  
  • Studenten kunnen zich NIET via Osiris intekenen of uittekenen voor onderwijs (de functiemogelijkheden 'Inschrijven/Uitschrijven' in Osiris zijn niet operationeel).

Voor vragen kun je mailen naar: Intekenen-bk@tudelft.nl.